KRUHOVÝ Tréning

KRUHOVÝ Tréning


Vhodný aj pre ženy, aj pre mužov!

Vhodný aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých!


Tréning vhodný pre každého, bez rozdielu aktuálnej výkonnosti. 

Cvičí sa na stanovištiach, kde sú cvičenia stanovené na základe tréningových metód a princípov, podľa cieľu danej tréningovej jednotky. 


Náročnosť cvičenia je individuálne prispôsobená pre klienta, preto je počet miest na tréningu OBMEDZENÝ!


Začiatočník - ľahšia verzia, nižšia náročnosť.

Pokročilý klient- dané cvičenia vykonáva v ťažšej variante, vyššia náročnosť.


Kruhový tréning je zameraný komplexne na celé telo. 


Intervaly zaťaženia a intervaly odpočinku sú rôzne od 20 do 30 sekúnd zaťaženia a od 10 do 30 sekúnd odpočinku, s tým, že je tu zaradený aj systém TABATA (najlepšie a najrýchlejšie zvyšovanie výkonnosti). 


Vďaka tomuto typu tréningu spevníte telo, vyformujete postavu a zlepšíte svoje kondičné schopnosti (silu, rýchlosť, vytrvalosť) ale aj koordinačné schopnosti (hlavne rovnováhové a rytmické schopnosti). 


V tréningu sa používajú rôzne cvičebné pomôcky ako napríklad: TRX, bosu, kruhy, hrazdy, bradlá, podložky, trampolíny, a iné.


Tréning je vedený certifikovanými kondičnými trénermi: Marekom Kevešom a Jurajom Fačkom.


▪️Marek Keveš (HEAD COACH)​- certifikovaný kondičný tréner III. kvalifikačného stupňa, so zameraním na cvičenia s vlastnou hmotnosťou - kalistenika

▪️Juraj Fačko (COACH)​- certifikovaný kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa , so zameraním na Street workout.


-použité fotografie sú ilustračné