deepWORK®


Funkčný skupinový tréning, ktorý prebieha pod dohľadom inštruktora a pri ktorom využívame len váhu vlastného tela.
Je to atletický, jednoduchý a vysoko intenzívny cvičebný program.
Tréning je založený na dosiahnutí rovnováhy jin & jang a na elementoch zem, drevo, oheň, kov a voda, ktoré podľa starodávneho čínskeho učenia predstavujú dynamické kvality všetkého diania v prírode a päť základných pohybov.
Cvičenie maximálne zapája a preťahuje svaly, formuje telo a zároveň je to výborný kardio-vaskulárny tréning.
Dôležitou úlohou cvičenia je i obnova telesnej a duševnej energie.
Lekcia začína v pomalom tempe, prechádza do rýchlejšieho a vracia sa späť k pomalému tempu.
Záver patrí relaxácii.